post

Czy warto posiadać ubezpieczenie na życie dla rodziny?

Indywidualne pakiety ubezpieczeniowe to powoli standard i jedno z podstawowych zabezpieczeń życia. Dzięki takim polisom bliscy po śmierci ubezpieczonej osoby mogą otrzymać świadczenie, które pozwoli przetrwać finansowo ciężki okres po stracie członka rodziny. Jednak ubezpieczenia nie muszą być jedynie indywidualnym wyjściem – wielu ubezpieczycieli proponuje polisy rodzinne.

Co oferuje ubezpieczenie na bycie dla rodziny? Przede wszystkim rozszerzenie pakietu indywidualnego. W zależności od tego jakiej ochrony oczekuje każdy z członków rodziny, polisę dla wszystkich osób w ramach jednego rodzinnego ubezpieczenia, można spersonalizować. Jednak całość jest stosowana jaka wspólne, rodzinne ubezpieczenie. 

Oznacza to, że w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego cała rodzina jest chroniona. Ubezpieczenie takie dodatkowo oferuje szereg innych możliwości. Wśród nich może być np. pomoc opiekuńcza nad osobą starszą lub dzieckiem, opieka psychologa, pomoc w organizacji transportu dla członków rodziny osoby poszkodowanej. Zakres zależy od konkretnej oferty danego ubezpieczyciela. 

Oczywiście by móc korzystać z takiego ubezpieczenia trzeba spełniać określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe wymogi – o takie najlepiej dopytać agenta, bądź sprawdzić na stronach internetowych zajmujących się poradami w zakresie ubezpieczeń. W przypadku dużych rodzin wybór takiej formy ubezpieczenia może ujawnić się korzystniejsze finansowo aniżeli ubezpieczenia się indywidualnie, przez każdego z członków rodziny.